Brifs

    Centieties atbildēt uz jautājumiem sīkāk un pilnīgāk, tas ļaus jums iegūt dizaina projektu, kas pilnībā atbildīs jūsu vēlmēm!

    * Izpildītājs apņemas, ka komerciālā informācija, kas iegūta projekta sagatavošanas un īstenošanas laikā, ir konfidenciāla un nav pakļauta atklātībai vai nodošanai trešām personām.